zwiń

Polityka cookies

Polityka Cookies

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

     § 1 Definicje

 

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.luxmarket.pl; www.otolampy.pl; www.dobregniazdka.pl; www.domofonysklep.pl; www.kablesklep.pl; www.helukabel-sklep.pl; www.dobrebezpieczniki.pl; www.asaplastici.pl.

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - firma Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 356, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 642-292-72-83, o nadanym numerze REGON: 240269437, zarejestrowana w Sąd Rejonowy w Warszawie XIV W/Gospodarczy pod numerem KRS: 0000246766, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 

     § 2 Rodzaje Cookies

 

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

     § 3 Bezpieczeństwo

 

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

     § 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

 

     § 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Smartsupp, Facebook, Twitter, Youtube.

 

     § 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie:

   https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

lub

   https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jak+wy%C5%82%C4%85czy%C4%87+cookies.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

 

     § 7 Wymagania Serwisu

 

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

     § 8 Zmiany w Polityce Cookie

 

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Więcej informacji o "ciasteczkach"  można znaleźć tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Lista plików Cookie używana w naszych serwisach:

SL_C__KEY ; smartlook,
SL_C__SID ; smartlook,
SL_C__VID ; smartlook,
_fbp ; smartlook,
_ga ; Google Analytics,
_gid ; Google Analytics,
smartlookCookie ; smartlook,
ssupp.chatid ; Smartsupp,
ssupp.vid ; Smartsupp,
ssupp.visits ; Smartsupp,
_hjid ; Hotjar,
_hjIncludedInSample ; Hotjar,
MUID ; .bing.com,
MUIDB ; bat.bing.com,
__goadservices ; .goadservices.com,
IDE ; .doubleclick.net.

Wczytywanie