zwiń

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA _RODO

www.KableSklep.pl (Sklep Internetowy)

 

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:   

 

1. Administratorem danych osobowych, które przekazałeś nam przez formularz sklepu internetowego www.KableSklep.pl jest spółka Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 356, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 642-292-72-83, REGON: 240269437, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000246766.

 

2. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować pod numerem telefonu  48 (22) 731-24-70 , e-mailem: sklep@KableSklep.pl lub w postaci korespondencji tradycyjnej na adres siedziby Administratora danych osobowych.

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji umowy sprzedaży towarów prezentowanych przez Sklep Internetowy www.KableSklep.pl 
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji towarów
 • marketingu bezpośredniego np. badania satysfakcji klienta
 • subskrypcji Newslettera (wyłącznie za Twoją zgodą art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • wypełnienia obowiązków wynikających z prawa rachunkowego oraz podatkowego,
 • dochodzenia wzajemnych roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zależności od celu w jakim te dane przetwarzamy.

 

5. Przy składaniu zamówień w Sklepie Internetowym, Klient (osoba fizyczna) podaje następujące dane: 

 • imię, nazwisko
 • adres zamieszkania i adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 • adres e-mail (poprzez email kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych ze sprzedażą towaru,  wysyłamy potwierdzenie zamówienia, nadania przesyłki, fakturę sprzedaży. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie także informację handlową raz, dwa razy w miesiącu)
 • numer telefonu (udostępniamy go kurierowi w celu nawiązania z Tobą kontaktu jeśli nie zastanie Cię pod adresem, który wskazałeś jako adres do  doręczeń. Powiadamiamy też Klientów sms-em o wysłaniu produktu. Dzwonimy w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie).

 

6. Przy składaniu zamówień w Sklepie Internetowym Przedsiębiorca podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby, która składa zamówienie
 • nazwę firmy Przedsiębiorcy
 • numer NIP 
 • siedzibę firmy i adres do doręczeń jeśli jest inny niż siedziba firmy
 • adres e-mail (poprzez email kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych ze sprzedażą towaru,  wysyłamy potwierdzenie zamówienia, nadania przesyłki, fakturę sprzedaży. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie także informację handlową raz, dwa razy w miesiącu)
 • numer telefonu (udostępniamy go kurierowi w celu nawiązania z Tobą kontaktu jeśli nie zastanie Cię pod adresem, który wskazałeś jako adres do  doręczeń. Powiadamiamy też Klientów sms-em o wysłaniu produktu. Dzwonimy w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie).

 

7. Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednakże brak podania danych powoduje,  że sklep nie może zrealizować zamówienia i do zawarcia umowy nie dochodzi. 

 

8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

 

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.      

 

10. Dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu kiedy ten uzasadniony interes ustanie. 

 

11. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być dostawcy usług IT; firmy, które wysyłają potwierdzenia zamówień; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowe, firmy windykacyjne, firmy badające satysfakcję klienta w naszym imieniu. Jeśli wymaga tego obowiązujące nas prawo, Twoje dane zostaną przekazane, uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

 

12. Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz w określonych wypadkach żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

 

13. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach wykonania umowy  możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

14. W celu skorzystania z powyższych praw  skontaktuj się z nami dzwoniąc na nr telefonu +48 (22) 731-24-75, lub prześlij wiadomość e-mail pod adres: sklep@KableSklep.pl lub w postaci korespondencji tradycyjnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Wczytywanie